ACL_RS00460


  Uniprot: A9NED9
Description: 30S ribosomal protein S3
EC number: 
Annotation score: 2 out of 5
Miscellaneous [CC]: 
Protein existence: Inferred from homology
Catalytic activity: 
Cofactor: 
Enzyme regulation: 
Function [CC]: FUNCTION: Binds the lower part of the 30S subunit head. Binds mRNA in the 70S ribosome, positioning it for translation. {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01309}.
Pathway: 
Active site: 
Binding site: 
Calcium binding: 
DNA binding: 
Metal binding: 
Nucleotide binding: 
Site: 
Gene names (primary): rpsC
Gene names (synonym): 
Mass: 28,760
Subunit structure [CC]: SUBUNIT: Part of the 30S ribosomal subunit. Forms a tight complex with proteins S10 and S14. {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01309}.
Gene ontology (GO): small ribosomal subunit [GO:0015935]; mRNA binding [GO:0003729]; rRNA binding [GO:0019843]; structural constituent of ribosome [GO:0003735]; translation [GO:0006412]
Gene ontology IDs: GO:0003729; GO:0003735; GO:0006412; GO:0015935; GO:0019843
Chain: CHAIN 1 256 30S ribosomal protein S3. /FTId=PRO_1000086081.
Signal peptide: 
Domain [CC]: 
Sequence similarities: SIMILARITY: Belongs to the ribosomal protein S3P family. {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01309}.; SIMILARITY: Contains 1 KH type-2 domain. {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01309}.
Protein families: Ribosomal protein S3P family
Coiled coil: 
Domain [FT]: DOMAIN 39 111 KH type-2. {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01309}.
Motif: 
Region: 
EMBL: CP000896
ProteinModelPortal: A9NED9
MEROPS: 
EnsemblBacteria KO: ABX80719
UniPathway: K02982
CDD: 
Gene3D: 
HAMAP: 3.30.1140.32;3.30.300.20
InterPro: MF_01309_B
PANTHER: IPR015946;IPR004044;IPR009019;IPR005704;IPR001351;IPR018280
PIRSF: 
PRINTS: 
PROSITE: 
Pfam: PS50823;PS00548
ProDom: PF07650
SMART: 
SUPFAM: 
TIGRFAMs: SSF54814;SSF54821
87344-88115(+)

>nucleotide sequence
ATGGGACAAAAAACAAATCCAAACGGACTTAGATTAGGTATCATCCGTACTTGGGAATCA
AAATGGTATGCTGATCAAAAAGATGTACCAGCACTTATTAAAGAAGATGCTTTAATTAGA
GAATTCCTAAACGAGAACTTTAGTAAAGCGGGTGTATCTCAAATTGAGATTGAACGCGTT
AAAGCTAAGTCTAAAGAAAGAGTTACAATTAAACTTTATGTTTCAAAACCTGGTATTGCA
TTAGGTAAAGAAGCATCAGTTAAAAATAAAGCAGTTTCTACTTTAGAATACTTAACTAAA
AAAGAAGTTATCTTAAATATTATTGAAGTAAGACGCCCTGAAAAAGTAGCAGTTTTAGTT
GCTCAAAGCATTGCAGAACAATTAGAAAACCGTGCTTCATTCAGACGTGCTCAAAAAATG
GCTATTCAACGTGCCCTTAAATCAGGCGCTAAAGGTATTAGAACTTTAGTATCTGGTCGT
TTAGGTGGAGCAGAAATGGCTAGAAGCGAAGGTTATTCAGAAGGACGTGTGCCTCTACAT
ACATTAAGAGCAGACGTAGATTATGCTACAGCAGAAGCAAAAACTACTTATGGTATCTTA
GGTATTAAAGTATGGATTTATCATGGTGAAGTATTACCAGGACAATCTATTTTAGACACA
AGAAAACCTTTTGAAGCTGGTAATCAAAAACGTGGTCAAAAACGTCGTCCACGTAATGAC
CAACCAGGTCAAAGACCTCAACAAAGAAATAGAAATAGCAAGGAGGACTAA


>protein sequence
MGQKTNPNGLRLGIIRTWESKWYADQKDVPALIKEDALIREFLNENFSKAGVSQIEIERV
KAKSKERVTIKLYVSKPGIALGKEASVKNKAVSTLEYLTKKEVILNIIEVRRPEKVAVLV
AQSIAEQLENRASFRRAQKMAIQRALKSGAKGIRTLVSGRLGGAEMARSEGYSEGRVPLH
TLRADVDYATAEAKTTYGILGIKVWIYHGEVLPGQSILDTRKPFEAGNQKRGQKRRPRND
QPGQRPQQRNRNSKED


© Fisunov Lab of Proteomics, 2016.