ACL_RS01665


  Uniprot: A9NF25
Description: hypothetical protein
EC number: 
Annotation score: 1 out of 5
Miscellaneous [CC]: 
Protein existence: Predicted
Catalytic activity: 
Cofactor: 
Enzyme regulation: 
Function [CC]: FUNCTION: Modulates RecA activity. {ECO:0000256|SAAS:SAAS00093792}.
Pathway: 
Active site: 
Binding site: 
Calcium binding: 
DNA binding: 
Metal binding: 
Nucleotide binding: 
Site: 
Gene names (primary): 
Gene names (synonym): 
Mass: 22,786
Subunit structure [CC]: 
Gene ontology (GO): regulation of DNA repair [GO:0006282]
Gene ontology IDs: GO:0006282
Chain: 
Signal peptide: 
Domain [CC]: 
Sequence similarities: 
Protein families: 
Coiled coil: 
Domain [FT]: 
Motif: 
Region: 
EMBL: CP000896
ProteinModelPortal: A9NF25
MEROPS: 
EnsemblBacteria KO: ABX80955
UniPathway: K03565
CDD: 
Gene3D: 
HAMAP: 1.10.10.10
InterPro: 
PANTHER: IPR003783;IPR011991
PIRSF: 
PRINTS: 
PROSITE: 
Pfam: 
ProDom: PF02631
SMART: 
SUPFAM: 
TIGRFAMs: 
345025-345595(+)

>nucleotide sequence
ATGATAGTCAAAGAGGTTAGAAAACTTAAAACCAATTACCAAGTTGAATTTCAAAATGGT
TATAAGTTAACAATTGATGAAGATACGTTAGTCCAATATAGATTAAGACCAGGTATTGAA
GTAGAATCTGTTGAAGTCTTACAAAAAGCAATGGAAAAACATAAACTACTCAATAAGGCG
ATTAAATTTGCTTCCTATGGTAAGTCTGAAAATCAAGTGATTAAGTACCTAAATGAACAA
GGTATGCATAATACGTATGATGCCATTATGACCCTTAAAAAAATGCGTATCATTGATGAC
TATAAAATGATTCGAGGACTTCAAAATAAGGGGTACTCTTATCTACAGTTAGAAGAAAAG
TTAAAGTTTTATCAATTTGAACAAAAAGACATCGACTACGCCTTAGAAAATTATAATGAA
AGAATTCCTTTATATAAACAGTTTAAGTTAGCACTTAAAAAGTATGAAAAGGAAACAGAT
TATAAAAAGAAACAACAAAAAATCTATCGTTATTTAATGTCTAAAGGCTTTAATGAAGAT
AGTGTGATGTCAGTTATGAATATCAGCTAA


>protein sequence
MIVKEVRKLKTNYQVEFQNGYKLTIDEDTLVQYRLRPGIEVESVEVLQKAMEKHKLLNKA
IKFASYGKSENQVIKYLNEQGMHNTYDAIMTLKKMRIIDDYKMIRGLQNKGYSYLQLEEK
LKFYQFEQKDIDYALENYNERIPLYKQFKLALKKYEKETDYKKKQQKIYRYLMSKGFNED
SVMSVMNIS


© Fisunov Lab of Proteomics, 2016.