ACL_RS06820


  Uniprot: A9NE10
Description: molecular chaperone Hsp33
EC number: 
Annotation score: 2 out of 5
Miscellaneous [CC]: 
Protein existence: Inferred from homology
Catalytic activity: 
Cofactor: 
Enzyme regulation: 
Function [CC]: FUNCTION: Redox regulated molecular chaperone. Protects both thermally unfolding and oxidatively damaged proteins from irreversible aggregation. Plays an important role in the bacterial defense system toward oxidative stress. {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00117}.
Pathway: 
Active site: 
Binding site: 
Calcium binding: 
DNA binding: 
Metal binding: 
Nucleotide binding: 
Site: 
Gene names (primary): hslO
Gene names (synonym): 
Mass: 31,985
Subunit structure [CC]: 
Gene ontology (GO): cytoplasm [GO:0005737]; protein folding [GO:0006457]
Gene ontology IDs: GO:0005737; GO:0006457
Chain: CHAIN 1 290 33 kDa chaperonin. /FTId=PRO_1000076078.
Signal peptide: 
Domain [CC]: 
Sequence similarities: SIMILARITY: Belongs to the HSP33 family. {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00117}.
Protein families: HSP33 family
Coiled coil: 
Domain [FT]: 
Motif: 
Region: 
EMBL: CP000896
ProteinModelPortal: A9NE10
MEROPS: 
EnsemblBacteria KO: ABX81970
UniPathway: K04083
CDD: 
Gene3D: cd00498
HAMAP: 3.55.30.10;3.90.1280.10
InterPro: MF_00117
PANTHER: IPR000397;IPR016154;IPR016153
PIRSF: 
PRINTS: PIRSF005261
PROSITE: 
Pfam: 
ProDom: PF01430
SMART: 
SUPFAM: 
TIGRFAMs: SSF118352;SSF64397
1441972-1442845(+)

>nucleotide sequence
ATGAAAGATTACACATTAATTGCATTAGCTTACAATCAAGAAATAAGAATTTATACATCT
GTTTCAACAAACTTAGTTGAAAAATCTAGGAAGTTACATAAAACACTCCCAACCGCATCT
GCTGCAATGGGCAGATTTTTAACAGCTTCTGCCATGATGTCTTTAATGTATAAAGACGGT
GAAAGACTTACCCTAAAAATAGATGGTGATGGTCCGATTGGACAAATGACAGTTGAGGCG
AAAAATGGGGTAGTTCGTTCTACAATTTTAAATCCAAATGTCTACCTAGTCTACGGTGAA
GGACCTAAGATGGGTAAACTTAATGTTGGTGCTGCAGTTGGTGCAGGCACATTAAGTGTT
ACCAAAGACTGGAAAGAAAATTATTTCACCTCAAGTTCTCCACTTCAAACAGGAGAAATT
GGAGATGATTTCACTTACTACTATGCAACCAGTGAACAAACACCATCAGCAGTTGGTTTA
GGTGTTTTGGTATCTCGTGGTAAAAAGGTGATTCAAGCTGGTGGTTTTATTATTCAAGTA
CTTCCACACGCTAGTGAAAAAACACTCAACCAACTAGAATCAATTATTTCAAAAATCAAT
TCAGTTACCGATTTATTAAAAAGTAACCACACACCGGAAGATATGATTAATATTCTATCT
GATAACACTGGTGAAATTTTAGAAAAACATGAACTCAAATACCACTGTGGTTGTAGCCGT
AAAAAATACTTCGATGCACTTTCAAGATTAAACAAACAAGCACTTGAAGATATCTTACAC
GAAGATGGACAAGCTGAAGTGGTTTGTCAGTACTGTAATAAAAAGTACATTTATACAAGT
GAAGATTTAACTAAGATGATTGCTTCAAAATAG


>protein sequence
MKDYTLIALAYNQEIRIYTSVSTNLVEKSRKLHKTLPTASAAMGRFLTASAMMSLMYKDG
ERLTLKIDGDGPIGQMTVEAKNGVVRSTILNPNVYLVYGEGPKMGKLNVGAAVGAGTLSV
TKDWKENYFTSSSPLQTGEIGDDFTYYYATSEQTPSAVGLGVLVSRGKKVIQAGGFIIQV
LPHASEKTLNQLESIISKINSVTDLLKSNHTPEDMINILSDNTGEILEKHELKYHCGCSR
KKYFDALSRLNKQALEDILHEDGQAEVVCQYCNKKYIYTSEDLTKMIASK


© Fisunov Lab of Proteomics, 2016.