GCW_03715Uniprot: A0A0F6CLE5
Description: 50S ribosomal protein L11
EC number: 
Annotation score: 2 out of 5
Miscellaneous [CC]: 
Protein existence: Inferred from homology
Catalytic activity: 
Cofactor: 
Enzyme regulation: 
Function [CC]: FUNCTION: Forms part of the ribosomal stalk which helps the ribosome interact with GTP-bound translation factors. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00736, ECO:0000256|RuleBase:RU003979, ECO:0000256|SAAS:SAAS00021701}.
Pathway: 
Active site: 
Binding site: 
Calcium binding: 
DNA binding: 
Metal binding: 
Nucleotide binding: 
Site: 
Gene names (primary): rplK
Gene names (synonym): 
Mass: 16,375
Subunit structure [CC]: SUBUNIT: Part of the ribosomal stalk of the 50S ribosomal subunit. Interacts with L10 and the large rRNA to form the base of the stalk. L10 forms an elongated spine to which L12 dimers bind in a sequential fashion forming a multimeric L10(L12)X complex. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00736, ECO:0000256|SAAS:SAAS00021687}.
Gene ontology (GO): ribosome [GO:0005840]; large ribosomal subunit rRNA binding [GO:0070180]; structural constituent of ribosome [GO:0003735]; translation [GO:0006412]
Gene ontology IDs: GO:0003735; GO:0005840; GO:0006412; GO:0070180
Chain: 
Signal peptide: 
Domain [CC]: 
Sequence similarities: SIMILARITY: Belongs to the ribosomal protein L11P family. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00736, ECO:0000256|RuleBase:RU003978, ECO:0000256|SAAS:SAAS00542950}.
Protein families: Ribosomal protein L11P family
Coiled coil: 
Domain [FT]: DOMAIN 14 66 Ribosomal_L11_N. {ECO:0000259|Pfam:PF03946}.; DOMAIN 71 139 Ribosomal_L11. {ECO:0000259|Pfam:PF00298}.
Motif: 
Region: 
EMBL: CP006916
ProteinModelPortal: 
MEROPS: 
EnsemblBacteria KO: AHB99917
UniPathway: K02867
CDD: 
Gene3D: cd00349
HAMAP: 1.10.10.250;3.30.1550.10
InterPro: MF_00736
PANTHER: IPR000911;IPR006519;IPR020783;IPR020785;IPR020784
PIRSF: PTHR11661
PRINTS: 
PROSITE: 
Pfam: PS00359
ProDom: PF00298;PF03946
SMART: 
SUPFAM: SM00649
TIGRFAMs: SSF46906;SSF54747
885930-886389(+)

>nucleotide sequence
GTGTTGCTTGTGGCTAAAAAAGAAATCACAAGAATTGCCAAACTAGAACTAATCGGTGGT
CAGGCTAAGCCTGGACCAGCTTTAGCTTCAGTTGGAATTAATATGGGTGAATTCACCAAA
CAATTTAACGAAAAAACTAAAGACCGAATGGGAGATGTAGTTCCTGTAATTATTACTGCG
TTTAATGACAAGAGCTTCTTATTCGAATTAAAAACTACTCCAGTAACGATTCTTTTAAAG
AAAGCTGCTAAGATCGAAAGTGGTGCTAAAAACCCTAAGACTGAAAAAGTTGGAAAGATC
TCTAAAGCAGAAGCTTTAAAGATTGCTGAATATAAGATGGCTGATCTTAATGCTTATGAT
ATTGAAGCTGCTTTAAGAATGATCGCTGGTACAGCTAAACAAATTGGATTAGAGATCGAA
GGTGTTGATCCTGTTACTAAGAGCAAGAAAGGATCTTAA


>protein sequence
VLLVAKKEITRIAKLELIGGQAKPGPALASVGINMGEFTKQFNEKTKDRMGDVVPVIITA
FNDKSFLFELKTTPVTILLKKAAKIESGAKNPKTEKVGKISKAEALKIAEYKMADLNAYD
IEAALRMIAGTAKQIGLEIEGVDPVTKSKKGS


© Fisunov Lab of Proteomics, 2016.