SPM_002650


  Uniprot: A0A037UM45
Description: peptide chain release factor 1
EC number: 
Annotation score: 2 out of 5
Miscellaneous [CC]: 
Protein existence: Inferred from homology
Catalytic activity: 
Cofactor: 
Enzyme regulation: 
Function [CC]: FUNCTION: Peptide chain release factor 1 directs the termination of translation in response to the peptide chain termination codons UAG and UAA. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00093}.
Pathway: 
Active site: 
Binding site: 
Calcium binding: 
DNA binding: 
Metal binding: 
Nucleotide binding: 
Site: 
Gene names (primary): prfA
Gene names (synonym): 
Mass: 40,810
Subunit structure [CC]: 
Gene ontology (GO): cytoplasm [GO:0005737]; translation release factor activity, codon specific [GO:0016149]
Gene ontology IDs: GO:0005737; GO:0016149
Chain: 
Signal peptide: 
Domain [CC]: 
Sequence similarities: SIMILARITY: Belongs to the prokaryotic/mitochondrial release factor family. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00093}.
Protein families: Prokaryotic/mitochondrial release factor family
Coiled coil: 
Domain [FT]: DOMAIN 230 246 RF_PROK_I. {ECO:0000259|PROSITE:PS00745}.
Motif: 
Region: 
EMBL: AGBZ02000001
ProteinModelPortal: 
MEROPS: 
EnsemblBacteria KO: KAI92914
UniPathway: 
CDD: 
Gene3D: 
HAMAP: 3.30.160.20
InterPro: MF_00093
PANTHER: IPR014720;IPR005139;IPR000352;IPR004373
PIRSF: 
PRINTS: 
PROSITE: 
Pfam: PS00745
ProDom: PF03462;PF00472
SMART: 
SUPFAM: SM00937
TIGRFAMs: 
502877-503954(+)

>nucleotide sequence
ATGAATCAAAAAACAATTGAACGATTAGAAACGATGTTAAAGCGGTGAAATTTAATTAAT
GAAGAATTAACGAAACCAGAAATAGTTAATGATGTAAAAAAATTAACTAGTTTAGCAAAA
GAACAAGCACAATTAGAGGAAACCGTTGCTTTATACTTAAATTATAAAAATGTTTTAAAT
AATATTAATGAAGCAAAATTAATTTTAGAGACAGAAAAAGATTATGAATTAATTGAATTA
GCAAAAGAAGAATTAAAAACTTCGGAAATAAGAAAAGAACAACTTGCAGCAGAATTAAAG
GTAATATTATTACCAAAAGATCCTAATGATGATAAAAATGTTATTTTTGAAATTCGTGGA
GCAGCGGGTGGTGATGAAGGAAATATTTTTGCTGGTGATTTATATCGAATGTATATAAAA
TATGCAGAGCAACAACATTGAAAAGTAGAATTAATTGAAGCAAATGAATCAGAAGCAGGA
GGTTTTTCTACAATTTCGTTTATGGTTAAAGGAGATCGTGTTTATTCAAAAATGAAATTT
GAATCAGGGGCACATCGTGTTCAACGAATTCCAAAAACAGAAAGTAAAGGTCGAGTACAT
ACATCAACTGCAACCGTTGCTGTTTTACCAGAAATTGAAGAAGTTGATTTTGAAATTAAA
ACTGCTGATTTAAAAATTGATACTTACCGTGCTTCAGGAGCAGGGGGACAACATGTTAAT
ACAACTGATTCAGCTGTTCGAATTACGCATTTACCAACGGGGGTTGTTGTAACTTCCCAA
GATGGTCGTAGTCAACATGATAATAAAGCATTAGCAATGCAACATTTACGAAGTAAGTTA
TATGAAGAACAACAACGTAAAATTAATGAAGAACGTGGAACATTAAGAAAAGATGCAGTA
GGAACAGGTGACCGGAGCGAAAAGATTCGAACATATAATTATCCTCAGAATCGGGTTACC
GATCATCTTATTAATTTAACACTACAAAAATTAGACCAAATTATGGAAGGTAATTTAGAC
GAAATTGTAGTAGCATTAATTAATGAAGAACAGAGATTGAAAATGGAAGGAAACTAA


>protein sequence
MNQKTIERLETMLKRWNLINEELTKPEIVNDVKKLTSLAKEQAQLEETVALYLNYKNVLN
NINEAKLILETEKDYELIELAKEELKTSEIRKEQLAAELKVILLPKDPNDDKNVIFEIRG
AAGGDEGNIFAGDLYRMYIKYAEQQHWKVELIEANESEAGGFSTISFMVKGDRVYSKMKF
ESGAHRVQRIPKTESKGRVHTSTATVAVLPEIEEVDFEIKTADLKIDTYRASGAGGQHVN
TTDSAVRITHLPTGVVVTSQDGRSQHDNKALAMQHLRSKLYEEQQRKINEERGTLRKDAV
GTGDRSEKIRTYNYPQNRVTDHLINLTLQKLDQIMEGNLDEIVVALINEEQRLKMEGN


© Fisunov Lab of Proteomics, 2016.