SPM_005015


  Uniprot: A0A037UQU3
Description: 50S ribosomal protein L15
EC number: 
Annotation score: 2 out of 5
Miscellaneous [CC]: 
Protein existence: Inferred from homology
Catalytic activity: 
Cofactor: 
Enzyme regulation: 
Function [CC]: FUNCTION: Binds to the 23S rRNA. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01341, ECO:0000256|SAAS:SAAS00124822}.
Pathway: 
Active site: 
Binding site: 
Calcium binding: 
DNA binding: 
Metal binding: 
Nucleotide binding: 
Site: 
Gene names (primary): rplO
Gene names (synonym): 
Mass: 15,604
Subunit structure [CC]: SUBUNIT: Part of the 50S ribosomal subunit. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01341, ECO:0000256|SAAS:SAAS00124803}.
Gene ontology (GO): large ribosomal subunit [GO:0015934]; rRNA binding [GO:0019843]; structural constituent of ribosome [GO:0003735]; translation [GO:0006412]
Gene ontology IDs: GO:0003735; GO:0006412; GO:0015934; GO:0019843
Chain: 
Signal peptide: 
Domain [CC]: 
Sequence similarities: SIMILARITY: Belongs to the ribosomal protein L15P family. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01341, ECO:0000256|RuleBase:RU003888, ECO:0000256|SAAS:SAAS00587730}.
Protein families: Ribosomal protein L15P family
Coiled coil: 
Domain [FT]: DOMAIN 28 143 Ribosomal_L18e/L15P. {ECO:0000259|Pfam:PF00828}.
Motif: 
Region: 
EMBL: AGBZ02000004
ProteinModelPortal: 
MEROPS: 
EnsemblBacteria KO: KAI92100
UniPathway: 
CDD: 
Gene3D: 
HAMAP: 
InterPro: MF_01341
PANTHER: IPR030878;IPR005749;IPR001196;IPR021131
PIRSF: PTHR12934
PRINTS: 
PROSITE: 
Pfam: PS00475
ProDom: PF00828
SMART: 
SUPFAM: 
TIGRFAMs: SSF52080
66665-67103(+)

>nucleotide sequence
ATGAAATTAAACGAATTACAGTATACTGATGGAGCCCGTCATAGTAAGAAACGACTAGGA
CGAGGAACTTCATCAGGATTAGGAAAAACAGCTGGTAAGGGACATAAAGGGCAAAATGCC
CGCACAGGTGGGGGTGTTCGCCCTGGATTTGAAGGGGGACAAACCCCAATCTTCCGTCGT
TTACCAAAGGTTGGTTTTACTAATTTAACAACCAAAAAATATGTCTTGTTAAACTTAAGT
GATTTGGAAAAGTTAGGATTAAATGAAATTAACCATCAAACATTAGTTGCCAAAAAAGTG
CTAAAAAATGAAAAAGAATTAATTAAAATCTTAGGTAATGGTACAATATCTAAGAGTGTT
AATGTTAAAGTTAACAAAGTTTCGCAAACTGCAAAAACAGCAATTGAAAAAGCTGGAGGA
AAAGTGGAGGTAATATAG


>protein sequence
MKLNELQYTDGARHSKKRLGRGTSSGLGKTAGKGHKGQNARTGGGVRPGFEGGQTPIFRR
LPKVGFTNLTTKKYVLLNLSDLEKLGLNEINHQTLVAKKVLKNEKELIKILGNGTISKSV
NVKVNKVSQTAKTAIEKAGGKVEVI


© Fisunov Lab of Proteomics, 2016.